м.Бориспіль,
вул. Гришинська, 1
Тел.: (04595) 5-21-61
E-mail: bordnz3@ukr.net

Найкраще виховання для Ваших дітей!

Докладніше по сайту

   

 

Управління освіти і науки

Бориспільської міської ради

ЗВІТ завідувача ДНЗ№3 Шкоруп Н.А.  за 2016-2017навчальний рік я6г

ЗВІТ завідувача ДНЗ№3 Шкоруп Н.А.  за 2015-2016 навчальний рік

ЗВІТ завідувача ДНЗ№3 Шкоруп Н.А.  за 2014-2015 навчальний рік
ЗВІТ звідувача ДНЗ№3 Шкоруп Н.А.  за 2013-2014 навчальний рік

З В І Т

завідувача дошкільним навчальним закладом

(ясла-садок) №3

Шкоруп Наталії Альбертівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

На виконання наказу управління освіти і науки Бориспільської міської ради №219 від 15.05 2018 року «Про щорічне звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів міста про свою діяльність за 2017-2018навчальний рік»,  наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Шкоруп Наталія Альбертівна, завідувач дошкільного навчального закладу (ясел-садка)   № 3,  освіта повна вища педагогічна, педстаж 35 роки, з них на посаді завідувача дошкільного закладу 16 років, маю звання «Відмінник освіти України», звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2017-2018навчальний рік.

 Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3  

функціонує  з листопада 1963 року.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 Бориспільської міської ради Київської області згідно статуту закладу розрахований  для дітей віком від двох до шести років.

Засновником і власником дошкільного закладу є територіальна громада  Бориспільської міської ради. За дорученням засновника, управління освіти і науки здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти.

Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я  дитини; 
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної мови; 
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжити освіту.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 8 груп. На початку кожного навчального року мережа груп, режим роботи груп та перебування в них дітей затверджується рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради.

Групи комплектувалися за віковими ознаками, відповідно до санітарно - гігієнічних норм Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням запиту батьківського загалу.

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснювався у відповідності до ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», п.6 «Положення про дошкільний навчальний заклад». До переліку  обов’язкових документів, за ведення, формування і збереження яких відповідає  завідувач (а це є  копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка про стан здоров’я з висновками лікаря про епідеміологічне оточення, заява батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу, згода на обробку персональних даних, та для пільгових категорій, документи, які підтверджують право на пільгу).

 Проектна потужність закладу  розрахована на 110 дітей, в  8 групах: одна група раннього віку, для дітей від 2 до 3 років, дві групи для дітей молодшого віку,три  групи для дітей середнього дошкільного віку, дві групи для дітей старшого дошкільного віку, виховується 262 дитини, що свідчить про великий попит батьків на місця, але разом з тим на  значне перевищення   контингенту дітей відносно нормативу вказаного в Законі про дошкільну освіту.   Відвідування дітьми дошкільного закладу в середньому за рік становило 162  дітей.  

Випущено в школу

У 2018 році з двох старших груп  випущено в школу - 66 дітей ( у порівняні з 2017роком на 6 дітей більше, 2 дітей залишились ще на рік відвідувати дошкільний заклад ). Прийнято заяв на комплектацію 2018-2019 року - 100. Планується набрати 55 дітей.  Прийом документів на комплектацію ясельної та молодшої групи на 2018- 2019 н.р. продовжується до31 серпня 2018 року.

На протязі 2017-2018 року з дитсадка вибуло 4 дітей у зв’язку зі зміною місця проживання.

У закладі  для занять дітей створені сприятливі умови для навчання та виховання дітей, а саме по сучасному, у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної освіти обладнані спеціальні приміщення: групові кімнати, музично - спортивна зала; методичний кабінет ; логопедичний кабінет, кабінет  практичного психолога, медичний кабінет,  функціональні вестибюлі, 8 прогулянкових  майданчиків для кожної вікової групи; спортивний майданчик; зелені зони.

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи  закладу  10,5 годин: з 7.30 до 18.00, з двома черговими групами

( з 7.00 до 7.30 та з 18.00 до 19.00 години).

В ДНЗ визначені години прийому громадян адміністрацією та відповідальними особами( вівторок з 14.00 до 17.00 години, четвер з 9.00 до 13.00годи.

Кадрове забезпечення

В ДНЗ проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

На початок 2017-2018 навчального року колектив налічував 41 особу. За штатним розкладом 46, 025 штатних одиниць. На протязі року відбувались кадрові зміни медичного персоналу, звільнилась помічник вихователя у зв’язку з виходом на пенсію,   кухар у зв’язку зі зміною місця роботи. Вакантні місця є на посаду кухаря, помічника вихователя.

Педагогічний процес у ДНЗ № 3 забезпечують кваліфіковані спеціалісти.

Колектив   нашого закладу  нараховує   працівників : 21 – обслуговуючого персоналу та 20 педагогів серед яких:  

 • · вищу кваліфікаційну категорію мають 3 педагоги 
 • · першу кваліфікаційну категорію – 4 педагогів 
 •  другу кваліфікаційну категорію- 2 педагоги
 •  · кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 11педагогів

Вища освіта-14

Середня-спеціальна-6

Не за фахом-6

· педагогічне звання «вихователь методист» - 1педагог

(музичний керівник Гусак О.В.)

«Старший вихователь» -1 (вихователь- методист Стародуб Н.І.)

Нагороджені знаком «Відмінник освіти»-3

 Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та з метою творчої професійної діяльності педагогічних працівників навчальних закладів міста в 2017-2018 начальному році була організована та проведена атестація педагогічних працівників. Результатом якої стали такі показники:

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» вихователям Мамітько Світлані Миколаївні та Карпенко-Кравчук Світлані Павлівні.

  Підтверджена  відповідність займаній посаді та кваліфікаційну категорію «спеціаліст» Тур Вірі Вікторівні, вихователю ДНЗ.

В закладі працює 21 працівник  обслуговуючого складу:  3 працівники кухні, праля, кастелянт, 9 помічників вихователя,  медична сестра, 2 сторожі, завгосп,  комірник, двірник, 2 робітники по обслуговуванню приміщень.

Впродовж звітного періоду виявлена  тенденція стабілізації колективу.   Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Завдання педколективу на 2017 – 2018 навчальний рік

  Якість реалізації освітньої програми

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Першорядним для колективу закладу є питання роботи  з програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи (фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток, організація ігрової діяльності, трудової діяльності), соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.

Провідними принципами даних програм є:

  · Гуманізація педагогічного процесу, що полягає в орієнтації педагога на особистість дитини, її вікові, індивідуальні особливості, організація ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального в підтримці пізнавальної активності;

· Інтеграції, системності, комплексності при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо-виховної роботи.

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно- орієнтовані технології. 

6.Найцікавіші педагогічні ідеї та проекти, реалізовані педагогами закладу 2017/18 навчальному році:

 

Заплановані форми роботи (тема)

 

Результативність їх виконання

 

Що не виконано (причина)

Основні досягнення

 

1. Реалізована проектна робота «Відкриваємо дітям світ краси».

Реалізовані  в роботі міні-проекти:

«Живу серед краси»: Краса у моєму місті, дизайн;

«Красу примножую»: Рукотворна краса, створюю сам;

«Краса природи»: У природи немає поганої погоди, краса осінніх кольорів; зимова краса; весняний диво грай;

«Краса, яка розповідає»: Художнє слово, музика, театр;

«Краса людини»: Краса здоров’я, зовнішня краса.

Міні-проекти «Живопис»;

«Внутрішня краса людини».

 

Впроваджується інтеграція освітньої роботи

 

2. Семінар-тренінг «Від творчого педагога до творчої дитини» (квітень)

 

     Впровадження  інтерактивної моделі навчання, яка орієнтує учасників процесу на прояв творчої активності, відкрите спілкування, колективне напрацювання стратегії та координацію спільних дій.

 Під час роботи всі учасники  поринають у реальну атмосферу співпраці для спільного розв’язання проблем.

 

 

Педагогами розмежовані поняття «творчість», «креативність», «творча особистість»;  узагальнені знання із проблеми формування творчої індивідуальності дошкільників засобами естетичного виховання.

 

3. Семінар-практикум «Мовленнєва компетентність педагога та її роль у формуванні і дошкільнят культури мовлення» (лютий)

 

Розкриті проблеми підвищення культури мовлення педагога,  виділені компоненти його професійного мовлення і вимоги до нього, накреслені шляхи вдосконалення мовлення вихователя. Проведена практична робота з мовленнєвого етикету та етикетних формул.     

 

 

Педагогам представлені етикетні формули, рекомендації щодо культури мовлення та мовленнєвого етикету 

надані практичні рекомендації щодо корекції культури спілкування у дошкіль-ників.

 

4. Проведена фронтальна перевірка «Стан організації навчально-виховної роботи середньої групи «Ромашка»

 

Відмічені матеріальна база, досягнення та виявлені недоліки у навчально-виховній роботі з боку вихователів групи.

 

 

 

5. Проведені відкриті покази освітньої роботи з дітьми відповідно до річного плану.

Відмічена робота вихователів Боковенко Т.М., Цілик С.С., Мамітько С.П., Дацюк І.П., Чухомець І.В., Гопкало В.М., Поташової В.В., Погорільчук І.В., Карпенко-Кравчук С.П., Тур В.В.

 

Педагоги відмітили доцільність та ефективність упровадження у практику роботи інноваційних методів, інтегрованої діяльності, високої результативності роботи літературної студії.

6. Проведена атестація педагогічнихпрацівників відповідно до перспективного плану.

Один педагог (Тур В.В.) атестований на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст», два педагоги (Мамітько С.М.,Карпенко-Кравчук С.П.) – на встановлення другої кваліфікаційної категорії.

 

Відмічається якісний ріст педагогічних працівників.

7. Відповідно до плану курсової перепідготовки три педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації.

Вихователь Мальчик Г.Я. пройшла тематичні курси в Академії неперервної освіти. Вихователі Карпенко-Кравчук С.П. і Тур В.В. – у Києві.

 

Прослуханий звіт педагогів про пройдену курсову перепідготовку.

8. Проведені конкурси, виставки:

- Конкурс з наповнення куточків ряження «Гардероб маленьких модниць ««Fashion – 2017»».

 

 

Проведена виставка-подіум демонстрації костюмів  (з залученням батьків). Захід з наповнення куточків ряження  «Fashion – 2017» - гардероб маленьких модниць.Визначені місця, переможці нагороджені дипломами ДНЗ.

 

 

Поповнені куточки ряження новими костюмами, атрибутами. Відмічена активна участь батьків у проведенні заходу.

ü  Виставка «Іграшка своїми руками»

 

Презентація ігор та іграшок, виготовлених власними силами для використання на заняттях та у самостійній ігровій діяльності дошкільників.

 

Збагачена ігрова база, відмічена спільна діяльність педагогів з батьками.

9. Проведена педагогічна рада «Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку».

 

Мета роботи педагогічної ради – виявлення педагогічних умов повноцінного розвитку творчої особистості дошкільника в умовах ДНЗ. Поряд з інформаційною частиною проведені активні форми роботи – круглий стіл, педагогічний аукціон.

 

 

Педагогічною радою вирішено, що навчально-виховний процес повинен бути орієнтований на стимулювання творчості і формування творчої активності дитини і це можливо в результаті виконання певних умов, які вироблені педагогами у процесі роботи педагогічної ради.

 

10.Проведено три заняття обласного майстер-клас музичного керівника Гусак О.В. з теми «Формування творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва» та написаний звіт про його проведення.

 

Слухачами відмічений високий рівень роботи музичного керівника з розкриття теми.

 

Робота всього педагогічного колективу була спрямована на розвиток творчих здібностей дітей під загальною темою «Відкриваємо дітям світ краси» (завдання накреслені у проектній роботі).

 

11. Для удосконалення педагогічної майстерності педагогів проведені такі форми роботи:

«Наш сімейний альбом» – зустріч мудрості з юністю;

 

 

«Мій професійний піар» – педагогічний аукціон презентацій;

 

 

Майстер-класи «Психолого-педагогічне проектування освітньої роботи»,

 

«Моделювання» (на основі прослуханого вебінару);

 

 

 

 

 

 

 

«У спілкуванні з прекрасним» – поїздка до театру м.Києва;

 

 

Учасники переглянули відеопрезентацію «Команда нашої молодості» – ознайомлення з роботою досвідчених вихователів за весь педагогічний шлях, проведений захід з участю двох команд – молодих педагогів та їх наставників.

 

Всі педагоги представляли власні напрацювання презентацій для проведення занять з дітьми.

 

Розробляються і впроваджуються у практику роботи міні-проекти:

«Живу серед краси»: Краса у моєму місті, дизайн;

«Красу примножую»: Рукотворна краса, створюю сам;

Переглянули відеозапис вебінару.

 «Краса природи»: У природи немає поганої погоди, краса осінніх кольорів; зимова краса (розпочата тема);

«Краса, яка розповідає»: Художнє слово, музика, театр;

«Краса людини»: Краса здоров’я, зовнішня краса.

Один з напрямів проектної роботи передбачав поїздку у театр працівників закладу.

 

Молоді педагоги побачили напрацювання своїх наставників, відмітили їх активну життєву позицію. Досвідчені педагоги відмітили педагогічні знання та широкий кругозір молодих педагогів.

 

Впроваджується педагогічні напрацювання та досвід Н.В.Гавриш та І.Кіндрат для освітньої роботи.

 

 

 

 

 

 

Педагоги зрозуміли суть проектної роботи, її роль для пізнавальної активності дошкільників.

 

Використання моделювання на заняттях літературної студії сприяє кращому рівню засвоєння знань дітьми.

Працівники проявили бажання відвідувати театральні вистави частіше.

12. Запланована проектна робота «Відкриваємо дітям світ краси» на рік.

 

Педагоги ознайомилися з проектуванням Н.Гавриш «Педагогічний конструктор» та проектною роботою «Відкриваємо дітям світ краси», відмітили його виконання.

 

 

 

70% педагогів самостійно створювали презентації, решта – готували матеріали для них, створена папка власних презентацій

 

 

13. Теоретичний семінар «Моніторинг якості дошкільної освіти. Кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини» (вересень)

 

Педагогам представлено методику й

особливості проведення індивідуальної діагностики дитини старшого дошкільного віку, що дає змогу об’єктивно проаналізувати дотримання вимог БКДО.

 

 

 

14. Семінар-практикум «Математичні знахідки» (жовтень)

 

Вихователям дані методичні рекомендації щодо впровадження  сучасних технологій логіко-математичного розвитку в освітній процес. Ці технології впроваджувалися на відкритих заняттях з логіко-математичного розвитку з високою результативністю. Деякі ігрові посібники виготовлені і використовуються дітьми.

 

Не придбані фабричні ігри у достатній кількості.

 

 

 

Показаний високий рівень роботи вихователів Боковенко Т.М., Цілик С.С., Дацюк І.П., Сотворенної Н.А., Чухомець І.В., Поташової В.В. з логіко-математичного розвитку дітей.

 

 

 

15.Проведена тематична перевірка «Сформованість знань дітей з освітньої лінії «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»

 

Виявлені недоліки у роботі з логіко-математичного розвитку в окремих групах; через відсутність  системи роботи у дітей не закріплюються знання належним чином.

 

 

Розроблена система роботи з логіко-математичного розвитку для дітей старшого дошкільного віку відповідно до програми «Українське дошкілля».

 

 

16. Розпочата робота з підготовки та проведення відкритих занять на тему «Краса – поруч» за методикою Н.В.Гавриш.

 

Заняття, проведене вихователем Цілик С.С., показало доцільність упровадження методики у практику роботи.

 

 

Розроблений новий блок роботи літературної студії з теми «Нехворійки» для дітей молодших груп.

 

17. Проведена робота педмайстерні «Літературна студія» для вихователів міста.

 

 

Проведені відкриті заняття вихователями молодшої групи Погорільчук І.В. (тема «Нехворійки»  з охорони здоров’я) та Мамітько С.М. (робота з підготовки до драматизації) показали високий рівень методики проведення та знань дітей.

 

 

 

18. Проведені конкурси, виставки:

Ярмарок короваїв «Як на міста іменини(вересень);

 

 

Заключна робота міні-проекту «Моє рідне місто» (до дня міста) спільно з батьками.

 

 

 

Фотоконкурс загадкових місць Борисполя «Впізнай, де це?» (вересень)

 

Проведений один з напрямів міні-проекту для глибшого ознайомлення дітей з містом.

 

 

 

Виставка «У нашім садочку дівчатку в віночках» (жовтень)

 

Проведене загальносадкове свято, де діти закріпили знання про український оберіг. У ДНЗ костюмерна поповнилася дитячими віночками.

 

 

 

 Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє наш сайт. Розробили ми його самостійно, основу в роботу сайту, його наповнення, естетичне оформлення, зручність в користуванні заклала наша колишня вихованка Косенко Антоніна.Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег інших районів. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Консультації педагогів, які розміщенні на сайті ДНЗ :

–       Інструктора з фізичного виховання «Рухова активність дітей»;

– Вихователя Цілик С.С. «Природа і наші діти», «Сімейний мікроклімат і формування дитини»;

– Практичного психолога Савочки Н.В. «Дефіцит батьківської любові», «Сором’язлива дитина», «Татове виховання»;

– Вчителя-логопеда Пулик Л.М. «Дисграфія і її попередження», «Чому дитина мовчить», «Розвиток дрібної моторики дітей із мовленнєвими порушеннями за допомогою природного матералу»;

– Музичного керівника Гусак О.В.  - Сценарії свят

– Старшої медичної сестри «Де і навіщо шукати вітаміни»; «Профілактичні щеплення», «Харчування дітей».

      Для виконання річних завдань, впровадження в практику роботи інноваційних     технологій в ДНЗ створена творча група з кваліфікованих педагогів, якав постійному пошуку нових методик для активізації пізнавальної активності дітей. До її складу увійшли:

 • Чухомець Ірина Василівна, вихователь;
 •   Боковенко Тетяна Миколаївна, вихователь;
 • Цілик Світлана Степанівна, вихователь;
 •  Поташова Валентина Василівна, вихователь;
 • Стародуб Ніна Іванівна, вихователь – методист, керівник творчої групи

Вихователі старших груп у системі, відповідно до вимог програми «Впевнений старт» та Базового компоненту дошкільнох освіти з використанням інноваційних та сучасних методів та прийомів в роботі проводився освітній процес в старших групах.

Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання.  

 Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження, кваліметричні дослідження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

  Організація роботи з батьками

Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через це батьки є частими гостями в групах. Проведенні   спільні  виставки  і свята , конкурси; стали учасниками акцій : «Зроби свій садок квітучим», «Зроби наше місто чистим».

Наприкінці року робиться аналіз звернень батьків з питань діяльності ДНЗ № 3, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями надання додаткових освітянських послуг, харчування, навчання та підготовкою дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками та батьківським комітетом, адміністрація своєчасно реагувала і усувала недоліки.

  Дуже суттєвим є  надання благодійної спонсорської допомоги батьками у створенні належних  матеріально-технічних умов для перебування дітей у закладі. На період вересня 2017 року заклад завдяки батьківським коштам поліпшилась навчальна та ігрова база, завдяки одноразовим капіталовкладенням при вступі дітей у заклад ми  придбали стаціонарний відео проектор, екран.

  Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. У ДНЗ працює кваліфікований  медик – старша медична сестра,персонал   кухні: кухарі, кухонний працівник,комірник, забезпечують харчування дітей . Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС   порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, медичній сестрі  , комірнику за відповідальне ставлення до виконання свої посадових обов’язків.

В дошкільному закладі ведеться  систематична і планомірна робота по організації харчування дітей: організовано безпечне і якісне харчування дітей, а саме, замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технологія приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку.

З метою якісної організації харчування дій навчального закладу (ясла- садок)    №3 за 2017-2018  р. кожні 10 днів,щомісячно щоквартально  проводились аналізи виконання натуральних  норм харчування.

Аналіз виконання норм харчування за 2017-2018 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому 96 %, у порівнянні з минулим роком-94%). Слід зазначити, що 2016 році показник виконання норм харчування становив  92%.   У 2017- році в обсязі 100% по продуктам харчування: в обсязі 100%- м’со, риба, молоко, сир твердий та кисломолочний, яйця, сметана, цукор, олія.    Проте соків-67%, фруктів-84%, які значно   знизили % виконання норм харчування.   

Аналіз виконання норм харчування дітей у ДНЗ №3 за пів року 2018р.

 

Виконання норм харчування (у середньому у %)

м'ясо

111

104 

риба

90

91

олія соняшникова

104

107 

масло вершкове

100

95 

молоко

101

99

сир кисломолочний

92

100 

сир твердий

80

103

сметана

95

108

яйце

94

100

цукор

103

103

картопля

93

95

овочі

93

103 

фрукти

74

84 

соки

17

67 

Середній показник виконання  норм харчування

 

94 %

97% 

   Враховуючи  вище зазначене, з метою організації раціонального харчування дітей та виконання норм харчування у 2018році  в більшій мірі  посилили  постійний контроль з боку медичної сестри та завідувача господарством  на виконання  замовлення продуктів ,  на оперативних нарадах  виносили питання корекції кількості продуктів в замовленні залежно від кількості дітей,неухильно виконували вимоги Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,   щодекади аналізувати виконання норм харчування, враховуючи норми заміни продуктів за енергоцінністю. Все це дало позитивний результат і ми сподіваємось, що на січень 2018 року норми харчування дітей будуть 100%.

План асигнувань із загального та спеціального фонду бюджету на2018 рік 

Сума виділених асигнувань       2017 р.-4 мл.29 тис. гр.

                                                    2018 р.-5мл.106 тис.гр.

У 2018 році зросла заробітна плата. Видатки на неї з міського бюджету   закладені:

 2016 рік-1мл.551тис.    2017-2 мл.187тис 2018- 2 мл.965 тис.

На харчування дітей-2017р.-285000 2018р-480200 гр.

На предмети, обладнання, інвентар:

2016-85 тис., 2017- 160 тис. 2018-272тис 100

З них на миючі засоби, туалетний папір: 26 тис.-28тис.-26 дезінфікуючі засоби 3200-4600; 4500.

Виділені кошти:

    на завезення піску-1200грн.

   на фарби-6600грн.

    на м’який інвентар-60700 грн.

(завезені 300 комплектів постільної білизни, махрові рушники-300шт., кухонні рушники-50 шт., спецодяг для   обслуговуючого персоналу);

 на посуд -12.600грн. (завезені 300 комплектів посуду для дітей, каструлі на харчоблок). В минулому році на це виділено-12000грн.;

на придбання електром’яструбки-18200 грн. (завезена та функціонує);

на придбання ноутбуку-10000 ( придбаний);

завезені 60 нових матраців

Чекаємо в найближчий час поставку ліжок в спальні кімнати старших груп на які виділено -140200грн.

В листопаді 2017 року зроблений поточний ремонт овочесховища на 195800 грн.

В цьому році розпочато ремонт господарчої будівлі на який виділено-199900 грн.

Потреб ще багато, але все ж з великим задоволенням хочеться відмітити, що на сьогодні матеріальна база закладу в значній мірі покращується.

Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе.

Хочу подякувати педагогічним працівникам, помічникам вихователів і всьому колективу дитячого садка за внесок на створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

Головним є те, що дошкільний навчальний заклад  прагне бути місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.


 


 

Пропозиції та побажання

bordnz3.in.ua © 2013

Pозробка сайту: myborispol.in.ua

Вгору