м.Бориспіль,
вул. Гришинська, 1
Тел.: (04595) 5-21-61
E-mail: bordnz3@ukr.net

Найкраще виховання для Ваших дітей!

Докладніше по сайту

   

 


Управління освіти і науки

Бориспільської міської ради

ЗВІТ звідувача ДНЗ№3 Шкоруп Н.А.  за 2015-2016 навчальний рік

ЗВІТ звідувача ДНЗ№3 Шкоруп Н.А.  за 2014-2015 навчальний рік
ЗВІТ звідувача ДНЗ№3 Шкоруп Н.А.  за 2013-2014 навчальний рік

З В І Т

завідувача дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3

Шкоруп Наталії Альбертівни 
за 2016-2017 навчальний рік

перед педагогічним колективом та громадськістю

На виконання   наказу Міністерства освіти і науки Бориспільської міської ради від 5.05.2017р. № 206, «Про щорічне звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів міста про свою діяльність за 2016-2017 навчальний рік»,  наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень,    запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Шкоруп Наталія Альбертівна, завідувач дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №3, освіта повна вища педагогічна, педстаж 34 роки, маю звання «Відмінник освіти України», звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2016-2017 навчальний рік.

1. Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 розпочав функціонування у листопаді 1963 році.  В листопаді 2016 року виповнилось 53 роки.  Вже чотири роки ми функціонуємо після проведення в закладі капітального ремонту.

Згідно статуту закладу ДНЗ №3 розрахований  для дітей віком від двох до шести років.

Засновником і власником дошкільного закладу є територіальна громада  Бориспільської міської ради. За дорученням засновника, управління освіти і науки здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

Головною метою дошкільного закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти.

Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров`я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної мови;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжити освіту.

Режим роботи  закладу - 10год 30 хвз 7год 30хв. до 18.00 год. з функціонуванням   2 чергових груп,період роботи яких

з 7.00до 7.30 у вранішні години та з 18.00 до 19.00 у вечірні години.

На початку кожного навчального року мережа груп, режим роботи груп та перебування в них дітей затверджується рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради.

Групи комплектувалися за віковими ознаками (одновікові) , відповідно до санітарно - гігієнічних норм Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням запиту батьківського загалу. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 8 груп.

У закладі  для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- групові кімнати;
- музично- спортивна зала;
- методичний кабінет ;
- логопедичний кабінет;
- кабінет практичного психолога;
- медичний кабінет;
- 8 прогулянкових  майданчики для кожної вікової групи;
- спортивний майданчик;
- зелені зони.

2. Склад вихованців

Проектна потужність закладу  розрахована на 110 дітей

в дошкільному навчальному закладі виховується 257 дітей, що свідчить про великий попит батьків на місця, але разом з тим на  значне перевищення   контингенту дітей відносно нормативу. Наповнюваність груп на 118% перевищує нормативи.

Відвідування дітьми дошкільного закладу в середньому за рік становило 168 дітей. Залишається високим показник пропусків дітьми закладу, особливо без поважних причин, що пов`язане з особливістю умов праці батьків, декретними відпустками мам по догляду за молодшою дитиною. Це питання знаходиться під постійним контролем адміністрації, обговорюється на виробничих нарадах впродовж року.

 Випущено в школу з двох старших груп - 61 дитину ( у порівняні з 2016 роком на 4 дитини менше, 8 дітей залишились ще на рік відвідувати дошкільний заклад ).

Прийнято заяв на комплектацію 2017-2018 року - 97.

Планується набрати 75 дітей. Нажаль решта скоріше всього отримають відмови.

На протязі 2016-2017 року з дитсадка вибуло 2 дітей у зв`язку зі зміною місця проживання.


Прийом дітей до дошкільного закладу здійснювався у відповідності до ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», п.6 «Положення про дошкільний навчальний заклад». До переліку  обов»язкових документів, за ведення, формування і збереження яких відповідає  завідувач (аце є  копія свідоцтва про народження дитини,медична довідка про стан здоров»я з висновками лікаря про епідеміологічне оточення, заява батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу, згода на обробку персональних даних). 


На 2016-2017 н.р. комплектація груп  проводилась без урахування реєстрації в дошкільні заклади. Електронна реєстрація нині  існує лише для загально обліку дітей по місту, області, країні.

В дошкільному закладі функціонує  8 груп:

 • 1 група раннього віку (для дітей від 2 до 3 років);
 •  3 групи для дітей молодшого дошкільного віку;
 •  2 групи для дітей середнього дошкільного віку;
 • 2 групи для дітей старшого дошкільного віку.
Компенсуюча санаторна група для дітей з малими і згасаючими проявами тубінфікування виведена з комплекту закладу з серпня 2016 року.  Відповідно до мережі груп, які залишились в закладі, згідно Рішення  Бориспільської міської ради  від 26 червня 2016 року №877-13-VII   змінена назва дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу на дошкільний навчальний заклад (ясла-садок). 
Зміна адреси закладу : вулиця Воровського перейменована на Гришинську. 

3. Кадрове забезпечення


В ДНЗ проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

На початок 2016-2017 навчального року колектив налічував 43 особу  . На протязі року відбувались кадрові зміни медичного персоналу, звільнилась помічник вихователя у зв»язку з виходом на пенсію, вихователь, яка переведена працювати вихователем - методистом в інший дитячий садок. 

Педагогічний процес у ДНЗ № 3 забезпечують кваліфіковані спеціалісти.

Колектив   нашого закладу  нараховує   працівників :

21 – обслуговуючого персоналу та 20 педагогів.  

 • вищу кваліфікаційну категорію – 3 педагоги  
 • першу кваліфікаційну категорію – 4 педагогів  
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 13 педагогів  
 • 2 пенсіонери
 • Молодий спеціаліст-1
 • Вища освіта-14
 • Середня-спеціальна-6
 • Не за фахом-6
 • педагогічне звання «вихователь методист» - 1педагог( музичний керівник Гусак О.В.
 • «Вчитель- методист»-1 (вчитель-логопед Ручко Н.М.)
 • «Старший вихователь»-1 (вихователь- методист Стародуб Н.І.)
 • Нагороджені знаком «Відмінник освіти»-4

 Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та з метою творчої професійної діяльності педагогічних працівників навчальних закладів міста в 2015-2016 начальному році була організована та проведена атестація педагогічних працівників. Результатом якої стали такі показники:

Підлягали атестації – 3 педагогічні працівники.

З них атестовано – 3:

 •  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтвердження педагогічного звання «старший вихователь» – Стародуб Ніна Іванівна
 •  на встановлення категорії « спеціаліст 1 кваліфікаційної категорії»-Дацюк Інна Петрівна;
 • на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст»  – вихователь Чухомець Ірина Василівна

В закладі працює 21 працівник  обслуговуючого складу:

3 працівники кухні,

1 пральні, 1 кастелянт,

9 помічників вихователя, 

1медична сестра,

2 сторожі,

1 завгосп; двірник; робітник по обслуговуванню.

Впродовж звітного періоду виявлена  тенденція стабілізації колективу.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.


4. Пріоритетні напрямки діяльності  у  2016 – 2017 навчальному році


Завдання на поточний навчальний рік визначено наступним чином:

1. Продовжити поглиблену роботу з комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, підвищення якості мовленнєвої діяльності при складанні різних типів розповідей.

2. Активізувати використання ігрових технологій, ігор, методів ТРВЗ, які більш ефективно стимулювали б пізнавальну активність, ігрову діяльність та творчість дошкільників. 

3. Надати пріоритетної уваги логіко-математичному розвитку, крізь призму БКДО засобами інноваційних технологій, ефективних методів та прийомів роботи.

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ:

Робота літературної студії в дошкільному навчальному закладі:

Мета:  Створити сприятливі умови для виникнення та активізації художніх проявів дітей, занурити їх у світ творчості, оточити необхідними художніми матеріалами, урізноманітнити їх художній, естетичний, емоційно-чуттєвий досвід.

Завдання на літній оздоровчий період:

 1. Створення умов, що забезпечують охорону життя і здоров`я дітей, попередження захворюваності і травматизму.
 2. Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх естетичне виховання. Розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно- гігієнічних навичок.
 3. Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків з питання виховання  і оздоровлення дітей в літній період.

5. Якість реалізації освітньої програми

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Першорядним для колективу закладу є питання роботи  з програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи (фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток, організація ігрової діяльності, трудової діяльності), соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.

Провідними принципами даних програм є:

 • Гуманізація педагогічного процесу, що полягає в орієнтації педагога на особистість дитини, її вікові, індивідуальні особливості, організація ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального в підтримці пізнавальної активності;
 • Індивідуального підходу до виховання дитячої особистості;
 • Інтеграції, системності, комплексності при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо-виховної роботи.

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно- орієнтовані технології.  

6. Найцікавіші педагогічні ідеї та проекти, реалізовані педагогами закладу 2015/16 навчальному році:

 • Кольоровий тиждень – інтеграція роботи з муз. керівником
 • Апробація ігор нового покоління: Воскобовича, Дьєнеша, Кюізенера, Нікітіних.
 • Пошук нових методів і прийомів у роботі з художньо-мовленнєвої діяльності: опрацьований посібник Н.В.Гавриш, прослуханий вебінар «Мнемотехніка», впроваджується ейдетика. Випущений посібник «Художньо-літературні засоби формування мовленнєвих здібностей дітей». Проведені три  засідання педмайстерні.
 • Впровадження оптимальних методів і прийомів з розвитку зв’язного мовлення: демонстрація на відкритих заняттях.
 • На відкритому занятті з логіко-математичного розвитку використовували методику Л.В.Занкова.
 • Проведений семінар-тренінг  з батьками на тему: «Готовність сім’ї та дитини до навчання у школі»
 • Проведене методичне об'єднання інструкторів з фізкультури, показана розвага - квест на вулиці «Гей, малята, поспішайте, у зимові ігри грайте».
 • За методикою Л.Шелестової працюють вихователі 4 груп.( на базі молодшої групи працює гурток «Навчання читання за методикою Л.Шелестової»
 • Високий рівень музичного виховання, проведення свят і розваг, впровадження у практику музичних ігор, проводяться драматизації.
 • Робота гуртка «Творча майстерня» – високий інтерес дітей, робота проводилася за власним планом керівника гуртка, затвердженим науково-методичною радою.
Проводиться робота з оснащення спортивного залу спортивним обладнанням.

Результативність участі педагогічних працівників закладу у професійних конкурсах :

 • ДНЗ посів перше місце у конкурсі сайтів та «Моє краще заняття».
 • Проведена акція «Зробимо садочок квітучим».
 • Перше місце у міському етапі обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних закладів у номінації «Web-сайти дошкільних навчальних закладів». Стали лауреатами обласного конкурсу у номінації «Web-сайти дошкільних навчальних закладів».
 • Успішно продовжує роботу гурток «Творча майтерня».
 • ž Функціонував хореографічний гурток «Грація», керівник Тригуб О.М.
 • ž Муз вихователь Гусак О.В. працювала над проблемою розвитку творчого потенціалу дитини через театрально-ігрову діяльність на основі мистецтва музики.
 • ž Педагоги всіх груп працювали над проблемою активізації дітей на заняттях із художньо-мовленнєвої діяльності, виховання в них потреби пізнання світу засобами художнього слова, збагачення активного мовлення дітей, апробували методику моделювання художніх творів, рекомендовану Крутій К.Л., Кулинич О.П., Погрібняк Н.В.

Проведені конкурси, огляди:

 • Огляд груп по підготовці до нового навчального року;
 • Оглід-конкурс ігових осередків;
 • Фотоконкурс «Із життя нашої групи» - переможець група «Промінець», 1 місце, 2 місце зайняли групи «Дюймовочка» та «Живинка».
 • Очікуємо проведення міського конкурсу   «Ланшафтний дизайн майданчиків». 

 

Наявність публікацій педагогічних працівників у фахових та періодичних виданнях за 2016/17 навчальний рік: 

 • Тематичні заняття музкерівника ГУСАК О.В. надрукований у журналі «Музичний керівник» 
 • Вийшов з друку посібник  вихователя- методиста Стародуб Н.І. « Художньо-літературні засоби формування мовленнєвих здібностей дітей дошкільного віку». Посібник представлений на восьму міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти -2017». Заклад уже вчетверте представляє наробки наших працівників на цій виставці.
Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє наш сайт. Розробили ми його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег інших районів. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Консультації педагогів, які розміщенні на сайті ДНЗ - http://bordnz3.in.ua

  Інструктора з фізичного виховання «Рухова активність дітей»;

– Вихователя Цілик С.С. «Природа і наші діти», «Сімейний мікроклімат і формування дитини»;

– Практичного психолога Савочки Н.В. «Дефіцит батьківської любові», «Сором’язлива дитина», «Татове виховання»;

– Вчителя-логопеда Пулик Л.М. «Дисграфія і її попередження», «Чому дитина мовчить», «Розвиток дрібної моторики дітей із мовленнєвими порушеннями за допомогою природного матералу»;
– Вчителя-логопеда Ручко Н.М. «»Театр і театралізована діяльність у практиці логопедичної роботи», «Розвиток уяви та уваги у дітей з ФФНМ»

– Музичного керівника Гусак О.В.  - Сценарії свят

– Старшої медичної сестри «Де і навіщо шукати вітаміни»; «Профілактичні щеплення», «Харчування дітей».

Для виконання річних завдань, впровадження в практику роботи інноваційних     технологій в ДНЗ

створена творча група з кваліфікованих педагогів, якав постійному пошуку нових методик для активізації пізнавальної активності дітей.

До її складу увійшли:

- Чухомець Ірина Василівна, вихователь;

-   Боковенко Тетяна Миколаївна, вихователь;

-   Цілик Світлана Степанівна, вихователь;

- Поташова Валентина Василівна, вихователь;

-   Стародуб Ніна Іванівна, вихователь – методист, керівник творчої групи.

 Відповідно до вимог програми «Впевнений старт» та Базового компоненту дошкільної освіти з використанням інноваційних та сучасних методів та прийомів в роботі проводився освітній процес в старших групах вихователями Дацюк І.П., Мальчик Г.Я., Гаєвою І.В.

Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання.  

 Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Організація роботи з батьками

Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через те батьки є частими гостями в групах , проведенні  спільних  виставок  і свята , конкурсів, учасниками  акцій :

«Зроби свій садок квітучим»,

«Зроби наше місто чистим»,

акцій по збору продовольчих наборів та подарунків для воїнів АТО.

Наприкінці року робиться аналіз звернень батьків з питань діяльності ДНЗ № 3, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями надання додаткових освітянських послуг, харчування, навчання та підготовкою дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками та батьківським комітетом, адміністрація своєчасно реагувала і усувала недоліки.

  Дуже суттєвим є  надання благодійної спонсорської допомоги батьками у створенні належних  матеріально-технічних умов для перебування дітей у закладі. На період вересня 2016 року заклад завдяки батьківським коштам поліпшилась навчальна та ігрова база,  завдяки одноразовим капіталовкладенням при вступі дітей у заклад ми  забезпечені двома змінами постільної білизни, ковдрами.

Завдячуючи  одноразовим  внескам батьків у   фонд розвитку закладу    придбані додатково ще 25 ковдр для старшої групи  на суму 3500 гривень.

Окрім того кошти використовувались на пошиття костюмів до свят, казок –драматизацій. Проводились ремонти побутової та оргтехніки, зміна зіпсованих замків у двох групах та кабінетах, ремонт бойлерів. Придбання квітів та насіння квітів, трави для озеленення території.  


На спец рахунку дошкільного закладу -7166грн

 Кошти за аренду приміщень-816 грн.(гуртки)

Спецрахунок- 4200грн.

Спонсорських надходжень-6350грн.

В перспективі ці кошти плануємо використати на обладнання ігрових майданчиків.

  Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. У ДНЗ працює кваліфікований  медик – старша медична сестра,персонал   кухні: кухарі, кухонний працівник,комірник, забезпечують харчування дітей . Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС   порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, медичній сестрі  , комірнику за відповідальне ставлення до виконання свої посадових обов’язків. 

В дошкільному закладі ведеться  систематична і планомірна робота по організації харчування дітей: організовано безпечне і якісне харчування дітей, а саме, замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технологія приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку.

З метою якісної організації харчування дій навчального закладу (ясла- садок)    №3 за 2016-2017  р. кожні 10 днів,щомісячно, щоквартально  проводились аналізи виконання натуральних  норм харчування.

Аналіз виконання норм харчування за 2016-2017 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому 94 %). Слід зазначити, що минулого року показник виконання норм харчування становив  92%.  

 У 2016 році на 101 % виконано норми з молока,  олія-104, м»ясо- 111 %,   сметана-95 %, цукор- 103%,    сир кисломолочний- 92%,яйця-94%,риба-90%,масло вершкове-100%,картопля,овочі-93%.  Проте не в повному обсязі  проводилось постачання фруктів, соків, які значно зросли в ціні і не вкладались в цінову політику тендерних пропозицій. Саме ці продукти знизили % виконання норм харчування. 

 

   Аналіз виконання норм харчування дітей у ДНЗ №3 за пів року 2017р.

 

м'ясо

 

риба

олія соняш-

никова

масло верш

кове

Моло

ко

сир кисло

молочний

сир твердий

Смета

на

яйце

цукор

Картоп

ля

овочі

Фрук

ти

соки

Серед-

ній  показ-ник

 

111

 

90

 

104

 

100

 

101

 

92

 

80

 

95

 

94

 

103

9

3

 

93

7

4

 

17

94%
 

Ураховуючи вищезазначене, з метою організації раціонального харчування дітей та виконання норм харчування у 2017 році  в більшій мірі  посилили  постійний контроль з боку медичної сестри та завідувача господарством  на виконання  замовлення продуктів ,  на оперативних нарадах  виносили питання корекції кількості продуктів в замовленні залежно від кількості дітей,неухильно виконували вимоги Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,   щодекади аналізувати виконання норм харчування, враховуючи норми заміни продуктів за енергоцінністю. Все це дало позитивний результат і ми сподіваємось, що на січень 2017 року норми харчування дітей будуть 100%.

План асигнувань із загального та спеціального фонду бюджету на2017 рік 

У 2017 році зросла заробітна плата. Видатки на неї з міського бюджету   закладені:

 2016 рік-1мл.551тис.    2017-2 мл.187тис

На предмети, обладнання, інвентар:

2016-85 тис., 2017- 160 тис.

З них на миючі засоби, туалетний папір: 26 тис.-28тис.;

дезінфікуючі засоби 3200-4600 грн;

господарчі товари-10700-14000 грн;

На оплату послуг(зв`зок, вивіз сміття, дезінфекція м`якого інвентаря, перезарядка вогнегасників, заправка картриджів, повірка лічильників, вимір опору, вивіз листя): 166000-177000 грн.

ДНЗ виділені кошти на встановлення нової огорожі-138000 грн., на придбання ліжок, матраців, покривал, стільчиків, столів, шаф у реорганізовану групу з санаторної, де було 20 дітей, у молодшу де виховується 32 дітей, виділено-98 тисяч.

На цей рік закладені кошти на придбання ліжок в старші групи- 61000 грн, заміну комфорок електроплити харчоблоку-4500 грн, на м`який інвентар -21500 грн. 

(на сьогодні вже придбані 215 подушок),

 із бюджету розвитку на придбання електром`ясорубки -18200 грн

З великим задоволенням хочеться відмітити, що на сьогодні матеріальна база закладу в значній мірі покращується.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків. 


  

Пропозиції та побажання

bordnz3.in.ua © 2013

Pозробка сайту: ils2.com

Вгору